Lazım olan zövq

Haqqımızda video

Şərablarımız üçün istifadə etdi- yimiz üzümləri Azərbaycanın tam mərkəzində, Baş Qafqaz sil- siləsinin cənub yamacında, yüksək və orta dağ silsilələrində, Acıno- hur və Alazan Haftaran vadilərinin ovalığında yerləşən İsmayıllı bölgəsindəki bağlarımızda yetişdi- ririk. Buranın təbii şəraiti çox fərqlidir, belə ki, günəşli günlər və sərin gecələr arasındakı kəskin temperatur fərqi üzümün düzgün yetişməsi üçün ideal bir mühit yaradır.

Böyüdüyümüz şərab üçün üzüm
Azərbaycanın xüsusi bir ərazisindədir
barrelAndJug

İsmayıllı

Azərbaycan şərabçılıq tarixinin tarixi 5000 ildən çoxdur. Əksər mütəxəssislər şərabçılıq beşiyinin Qafqaz dağları bölgəsində, üzümlərin həmişə dağətəyi və vadilərdə təbii olaraq böyüdükləri yerlərlə razılaşırlar.

Bənzərsiz təbii şərtlər - günəşli günlər və sərin gecələr arasındakı kəskin temperatur fərqi qanadının düzgün olgunlaşması üçün ideal bir mühit yaradır.

grape
markeMainr markerDop
Başlayın
Bizim nar şirəsi şirkətinin tarixi ötən əsrin 60-cı illərindən başlanır. Həmin illərdə Azərbaycan SSR-in Göyçay rayonunda rayonlararası tədarük kontorunun bazasında konservləşdirilmiş tomat və alma şirələri istehsalı üzrə zavod yaradılmışdır. Zavodun banisi və ilk direktoru Teymur Fərəc oğlu Əhmədov idi. Bu insan doğma diyarını və onun yaqut zinəti olan Göyçay narını qəlbən sevir, istədiyi ki, bu meyvənin unikal dadını bütün ölkədə və bütün dünyada tanısınlar və sevsinlər.
Medallar
Göyçay zavodunun nar şirəsi Erfrut-78 (Almaniya) və Plovdiv-86 (Bolqarıstan) beynəlxalq sərgilərdə 2 qızıl medala layiq görülür, bu isə xaricdə onun məhsullarının keyfiyyətinin tanıdığına dəlalət edir.
Sıçrayış
Zavodun məhsulları artıq bütün Sovet İttifaqında şöhrət tapır və ucsuz-bucaqsız ölkənin bütün respublikalarına ixrac edilir, eyni zamanda onun məhsullarının yeni-yeni xarici ölkələrə ixrac edilir.
İstehsalın yüksəldilməsi
Fərhad Teymur oğlu Əhmədovun rəhbərliyi ilə istehsalat sahəsinin bərpasına dair investisiya proqramı işlənib hazırlanır, onun çərçivəsində zavodun istehsal gücü yenilənir, istehsal proseslərinin tam avtomatlaşdırılması həyata keçirilir, xammal yığımından məhsulun qablaşdırılmasına qədər istehsalın bütün mərhələlərində müasir keyfiyyətə nəzarət sistemi tətbiq edilir.
Coğrafi genişlənmə
Zavod Azərbaycandan başlanan istehsal coğrafiyasını üç müxtəlif saat qurşaqlarında yerləşən ölkələrə qədər genişləndirir və Grante məhsul brendinin tərkibinə yeni meyvə-giləmeyvə nektar və şirələr cərgəsini daxil edir. Malın keyfiyyətinə əvvəlki kimi ciddi nəzarət edilir, istehsal məhsulları isə sağlamlıq üçün ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olan şüşələrdə qablaşdırılır.
grape
Şərab İsmayıllı rayonundakı öz bağlarında yığılmış üzümdən hazırlanır. Tərkibində GMO, boyalar, konservantlar və ləzzətlər yoxdur.
Где купить?
    AZ2300, Azərbaycan,
    Göyçay şəh. Natəvan küçəsi, №120